Symbol / Wygląd Nazwa / Opis
C-1
„nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)”
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo przed znakiem.
C-2
„nakaz jazdy w prawo (za znakiem)”
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo za znakiem.
C-3
„nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)”
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo przed znakiem.
C-4
„nakaz jazdy w lewo (za znakiem)”
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo za znakiem.
C-5
„nakaz jazdy prosto”
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do jazdy prosto przez skrzyżowanie. Nakaz kończy się za skrzyżowaniem. Skręcanie na skrzyżowaniu w prawo bądź w lewo jest zabronione.
C-6
„nakaz jazdy prosto lub w prawo”
Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w prawo.
C-7
„nakaz jazdy prosto lub w lewo”
Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w lewo.
C-8
„nakaz jazdy w prawo lub w lewo”
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo lub w lewo za znakiem.
C-9
„nakaz jazdy z prawej strony znaku”
Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z prawej strony tego znaku.
C-10
„nakaz jazdy z lewej strony znaku”
Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z lewej strony tego znaku.
C-11
„nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku”
Wskazuje, że kierujący zobowiązany jest do przejechania z prawej lub lewej strony znaku.
C-12
„ruch okrężny”
Wskazuje kierującemu pojazdem skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki lub placu w kierunku wskazanym przez strzałki na znaku.

Uwaga! Najczęściej znak ten występuje w towarzystwie znaku ostrzegawczego: A-7 „ustąp pierwszeństwa”. Najczęściej nie znaczy zawsze – bywa, że stoi sam. Wówczas pierwszeństwo należy do pojazdów wjeżdżających na to skrzyżowanie a pojazdy będące w ruchu okrężnym muszą ustąpić im pierwszeństwa.

C-13
„droga dla rowerów”
Wskazuje drogę (lub wydzielony pas ruchu), z której zobowiązane są korzystać osoby jadące na rowerach jednośladowych. Z drogi tej mogą korzystać także osoby kierujące motorowerami, ale nie wolno im rozwijać prędkości większej niż 40 km/h.
C-13a
„koniec drogi dla rowerów”
Oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla kierujących rowerami jednośladowymi oznaczonej znakiem nakazu: C-13 „droga dla rowerów”.
C-14
„prędkość minimalna”
Oznacza, że na drodze, na której jest umieszczony znak, kierujący nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż określona na znaku. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zmniejszenie prędkości zostało podyktowane bezpieczeństwem ruchu drogowego.
C-15
„koniec minimalnej prędkości”
Wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać znak nakazu: C-14 „prędkość minimalna”.
C-16
„droga dla pieszych”
Wskazuje drogę przeznaczoną tylko dla pieszych, z której są oni zobowiązani korzystać.
C-16a
„koniec drogi dla pieszych”
Oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych oznaczonej znakiem nakazu: C-16 „droga dla pieszych”.
C-17
„nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
C-18
„nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”
Nakazuje używania łańcuchów przeciwpoślizgowych na drodze, na której znak został umieszczony. Kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.
C-19
„koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”
Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych oznaczony znakiem nakazu: C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”.

Start | Kursy | Galeria | O szkole | Instruktorzy | Dodaj opinię | Wszystko o PKK | Cennik egzaminów w WORD | Status Prawa Jazdy | Kontakt
Kategoria AM | Kategoria A1 | Kategoria A2 | Kategoria A | Kategoria B | Kategoria B+E | Kategoria C | Kategoria C+E

AUTOBIS MASZ PYTANIE? PARTNERZY ODWIEDŹ NAS NA:
AutoBis to prężnie rozwijająca się szkoła jazdy. Obszar naszych działań to Bydgoszcz i okolice. Dzięki nam poczujesz się pewnie za kierownicą i będziesz przygotowany do egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD. Materiały szkoleniowe otrzymasz gratis. Motorower, motocykl, samochód osobowy, laweta, ciężarówka, ciężarówka z naczepą. Atrakcyjne ceny, możliwa płatność w dogodnych ratach. Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania młodych kierowców. Doszkalanie, dodatkowe godziny. Zapraszamy do kontaktu.

Odwiedzano nas razy.
kontakt biuro@naukajazdyautobis.pl
kontakt 603 057 813
kontakt 52 324 48 14


Poniedziałek - Piątek
8:00 - 18:00
Sobota
9:00 - 14:00
autobis-pak.pl
motodream.pl
anuluj-mandat.pl
modificator.pl