Informacje ogólne:
1. Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
2. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, a wprzypadku punktowych elementów odblaskowych – także barwy czerwonej.
3. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
4. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

Symbol / Wygląd Nazwa / Opis
P-1
„linia pojedyncza przerywana”
Znak w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem: ruchu powolnego, zanikającym albo przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.
P-2
„linia pojedyncza ciągła”
Znak ten oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
P-3
„linia jednostronnie przekraczalna”
Znak ten oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.
P-4
„linia podwójna ciągła”
Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
P-5
„linia podwójna przerywana”
Linia znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.
P-6
„linia ostrzegawcza”
Linia, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.
P-7a
„linia krawędziowa przerywana”
Znak ten wyznacza krawędź jezdni.
P-7b
„linia krawędziowa ciągła”
Znak ten oznacza zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.
P-8a
„strzałka kierunkowa na wprost”
Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
P-8b
„strzałka kierunkowa do skręcania”
Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
P-8c
„strzałka kierunkowa do zawracania”
Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
P-9
„strzałka naprowadzająca”
Znak ten oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
P-10
„przejście dla pieszych”
Znak ten oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
P-11
„przejazd dla rowerzystów”
Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
P-12
„linia bezwzględnego zatrzymania – STOP”
Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
P-13
„linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów”
Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
P-14
„linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”
Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.
P-15
„trójkąt podporządkowania”
Znak ten potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowym A-7.
P-16
„napis STOP”
Znak ten potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowym B-20.
P-17
„linia przystankowa”
Znak ten wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w § 51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.
P-18
„stanowisko postojowe”
Znak ten wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
P-19
„linia wyznaczająca pas postojowy”
Znak ten wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.
P-20
„koperta”
Znak ten wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
P-21
„powierzchnia wyłączona”
Znak ten oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
P-22
„BUS”
Znak ten oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
P-23
„rower”
Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.
P-24
„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”
Znak ten oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
P-25
„próg zwalniający”
Znak ten oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Start | Kursy | Galeria | O szkole | Instruktorzy | Dodaj opinię | Wszystko o PKK | Cennik egzaminów w WORD | Status Prawa Jazdy | Kontakt
Kategoria AM | Kategoria A1 | Kategoria A2 | Kategoria A | Kategoria B | Kategoria B+E | Kategoria C | Kategoria C+E

AUTOBIS MASZ PYTANIE? PARTNERZY ODWIEDŹ NAS NA:
AutoBis to prężnie rozwijająca się szkoła jazdy. Obszar naszych działań to Bydgoszcz i okolice. Dzięki nam poczujesz się pewnie za kierownicą i będziesz przygotowany do egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD. Materiały szkoleniowe otrzymasz gratis. Motorower, motocykl, samochód osobowy, laweta, ciężarówka, ciężarówka z naczepą. Atrakcyjne ceny, możliwa płatność w dogodnych ratach. Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania młodych kierowców. Doszkalanie, dodatkowe godziny. Zapraszamy do kontaktu.

Odwiedzano nas razy.
kontakt biuro@naukajazdyautobis.pl
kontakt 603 057 813
kontakt 52 324 48 14


Poniedziałek - Piątek
8:00 - 18:00
Sobota
9:00 - 14:00
autobis-pak.pl
motodream.pl
anuluj-mandat.pl
modificator.pl